Rekomendacja Narodowego Instytutu Audiowizualnego

 

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

                                                                                                Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

 


List rekomendacyjny

 

 

 

      Przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze jest jednym z priorytetów polskiej i europejskiej polityki kulturalnej. Zadanie to jest szczególnie istotne w przypadku osób niepełnosprawnych, których partycypacja w sferze kultury jest często utrudniona z powodu częściowego lub zupełnego ograniczenia określonych możliwości percepcyjnych. Powstawanie nowych rozwiązań intelektualnych i technologicznych umożliwiających pokonywanie takich barier oraz ich efektywne wdrażanie stanowią realną szansę na znaczne ograniczenie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury. Jednym z takich nowatorskich rozwiązań jest metoda audiodeskrypcji pomagająca osobom niewidzącym oraz niedowidzącym między innymi w poznawaniu dziedzictwa audiowizualnego.

Narodowy Instytut Audiowizualny rekomenduje Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych przygotowane przez Fundację Audiodeskrypcja. O wartości ww. dokumentu stanowią zarówno precyzyjne definicje, jak i praktyczne wskazania dotyczące procesu przygotowywania skryptu audiodeskrypcji. Całość jest klarowną, opracowaną w oparciu o doświadczenia własne oraz zagraniczne, wykładnią metody, której zastosowanie zaowocuje z pewnością powstaniem takich opisów dzieł audiowizualnych, które będą profesjonalną odpowiedzią na potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością wzroku.

Zachęcamy również do konsultacji i współpracy z pracownikami Fundacji Audiodeskrypcja przy realizacji projektów, w których mogą oni służyć merytorycznym wsparciem.

 

 

       Z-ca Dyrektora NInA
        

Jarosław Czuba

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.