Projekt "Teatr bez barier"

„Teatr bez barier” - pomysł nagrodzony w pierwszej edycji programu Akademia Orange

Celem programu Akademia Orange jest promocja nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.).

 

 

Tematem przewodnim pierwszej edycji jest nowoczesna edukacja kulturalna, ponieważ Fundacja Orange wierzy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych. Projekty nagrodzone w I edycji odzwierciedlają te idee – integrują dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia teatralne, zachęcają wnuki do twórczego spędzania czasu z dziadkami i poznawania z ich wsparciem dziedzictwa kulturowego czy też pokazują, że nowe media mogą pomóc w przełamywaniu barier społecznych.

Do I edycji programu zgłoszono 621 projektów. Oceniała je Kapituła Akademii Orange, w której pracach brały udział uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga – antropolog kultury, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński – socjolog edukacji młodzieży, Jacek Michałowski – psycholog, Edwin Bendyk – dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Aleksander Tarkowski – socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją Audiodeskrypcja rozpoczynają realizację projektu "Teatr bez barier". Projekt został dofinansowany w ramach programu Akademia Orange i będzie realizowany od lutego do kwietnia 2010 roku.

Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci niewidome i słabowidzące z terenu powiatu białostockiego. Celem głównym projektu jest wyeliminowanie barier, które utrudniają dzieciom niewidomym i słabowidzącym dostęp do placówek edukacyjno-kulturalnych oferujących zajęcia teatralne. Obecnie dzieci z niepełnosprawnością wzroku mają utrudniony lub zupełnie niemożliwy dostęp do spektakli i zajęć teatralnych. Cel główny ma być osiągnięty między innymi poprzez uczestnictwo pracowników placówek edukacyjno-kulturalnych realizujących działania teatralne, w wykładzie na temat audiodeskrypcji, spektaklu teatralnym z audiodeskrypcją oraz w warsztatach teatralnych z udziałem dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Podczas wykładu Pracownicy tych placówek zostaną zapoznani z tematem praktycznego wykorzystania audiodeskrypcji, dzięki której osoby niewidome i słabowidzące uzyskują dostęp do treści wizualnych między innymi utworów scenicznych. Prezentacja spektaklu z audiodeskrypcją ma ukazać po pierwsze, iż udostępnianie teatru dzieciom z niepełnosprawnością wzroku jest możliwe a po drugie ma rozbudzić świadomość, iż dzieci niewidome i słabowidzące mogą na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami uczestniczyć w wydarzeniach widowiskowych.

Dzieci z niepełnosprawnością wzroku uzyskają szansę uczestnictwa w dostępnych - przyjaznych im zajęciach teatralnych, w których będą brały udział wraz z dziećmi widzącymi. Poprzez wspólne działania teatralne i warsztatowe takie jak praca głosem, animacja lalką lub przedmiotem, tworzenie maski teatralnej lub lalki, dzieci będą mogły poznać kulisy pracy w teatrze.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają przyczynić się przede wszystkim do podniesienia zakresu wiedzy w dziedzinie pracy scenicznej z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym, a w efekcie końcowym umożliwić pracownikom placówek edukacyjno-kulturalnych realizację zajęć scenicznych z udziałem dzieci z problemami wzroku.

Wykład i spektakl odbędzie się 9 kwietnia zaś warsztaty teatralne 10 i 11 kwietnia 2010r.

W czasie realizacji projektu powstaną materiały dydaktyczne, które po jego zakończeniu zostaną udostępnione on-line w formie gotowych scenariuszy warsztatów teatralnych z udziałem dzieci niewidomych oraz prezentacji multimedialnej z zakresu tworzenia i zastosowania audiodeskrypcji do spektakli teatralnych.

Zarówno materiały dydaktyczne, prezentacja multimedialna oraz nagranie ze spektaklu teatralnego z audiodeskrypcją, zostaną bezpłatnie udostępnione na stronach internetowych realizatorów projektu:

www.woak.bialystok.pl

www.audiodeskrypcja.org.pl

Będą one mogły służyć jako cenny rodzaj motywacji dla innych placówek do podjęcia podobnej inicjatywy.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

Małgorzata Sienkiewicz - Koordynator Projektu z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
tel. kom. 507 456 613

Barbara Szymańska z Fundacji Audiodeskrypcja
tel. kom. 500 093 090

Możliwe jest też zadawanie pytań drogą elektroniczną. Wszelkie maile dotyczące projektu "Teatr bez barier" prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Logo Fundacji Orange

Logo Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Logo Fundacji Audiodeskrypcja

 

Zobacz także:

 

Zaproszenie dla dorosłych na wykład oraz warsztaty

Zaproszenie dla dzieci na spektakl oraz warsztaty

Media o projekcie "Teatr bez barier"

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.