Dobiegła końca realizacja projektu „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych"

Dobiegła końca realizacja projektu „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych.”

Projekt realizowały wspólnie Fundacja Audiodeskrypcja oraz Fundacja Prawo i Partnerstwo. Został on dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było dostarczenie pracownikom publicznych placówek kulturalnych z terenu województwa podstawowej wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) w zakresie audiodeskrypcji - techniki, która umożliwia odbiór dóbr kultury audiowizualnej osobom niewidomym i słabowidzącym. Realizatorzy projektu chcieli w ten sposób zmotywować podlaskie m.in. muzea, galerie, teatry, operę do stopniowego wprowadzania do swojej oferty audiodeskrypcji prezentowanych tam eksponatów czy przedstawień i wesprzeć wspomniane placówki w tym procesie.

 

W ramach projektu zorganizowane zostało 8-dniowe szkolenie – w formie czterech dwudniowych zjazdów (szkolenie rozpoczęło się 24 września, a zakończyło 6 listopada br.).
W każdym zjeździe szkoleniowym wzięło udział 14 osób - przedstawicieli 9 instytucji kulturalnych z województwa podlaskiego:

 

  1. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
  2. Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku
  3. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
  4. Muzeum Przyrody w Drozdowie
  5. Wigierskiego Parku Narodowego
  6. Muzeum Ikon w Supraślu
  7. Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku
  8. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
  9. Białostockiego Muzeum Wsi w Białymstoku.

 

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z informacjami na temat rodzajów niepełnosprawności wzroku, specyfiki możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących. Dowiedzieli się też na czym polega tworzenie audiodeskrypcji dzieł plastycznych, scenicznych, filmowych, jakie obowiązują przy tym zasady, jakie są możliwości zastosowania technik multisensorycznych w udostępnianiu dóbr kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Uczestnicy szkolenia pozyskali też informacje na temat sprzętu i dostępnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają stosowanie audiodeskrypcji w galerii, muzeum, teatrze czy operze. W czasie szkolenia analizowali także przykłady i formy stosowania audiodeskrypcji w wybranych placówkach kulturalnych na świecie, m.in. w National Theatre (Wielka Brytania), British Museum (Wielka Brytania) czy Sydney Opera House (Australia).

Z ankiet przeprowadzonych przez realizatorów na początku i na koniec warsztatów* wynika, że cel projektu  został osiągnięty. O ile na początku szkolenia większość jego uczestników oceniła swoją wiedzę o audiodeskrypcji jako raczej słabą (8 wskazań) lub bardzo słabą (6 wskazań), o tyle na koniec szkolenia te proporcje się odwróciły (ocena „raczej dobra” - 12 osób, „bardzo dobra” – 1 osoba).

Niezwykle ważny z punktu widzenia realizatorów projektu jest fakt, że większość uczestniczących w szkoleniu pracowników instytucji kultury potwierdza, iż obecnie placówki kulturalne nie są dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem osoby z niepełnosprawnością wzroku w Polsce mają zapewnione możliwości odbioru dóbr kultury audiowizualnej?” nie padła ani jedna odpowiedź twierdząca (13 odpowiedzi „raczej nie” oraz 2 odpowiedzi „z pewnością nie”).

W województwie podlaskim szacuje się liczbę osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących) na ok. 2 tys. I właśnie takiej liczbie wdrożenie audiodeskrypcji w podlaskich placówkach kulturalnych dałoby dostęp do dóbr kultury wizualnej. Ta potrzeba osób z niepełnosprawnością wzroku jest obecnie w Polsce zupełnie marginalizowana. Przedsięwzięcia kulturalne, takie jak wystawy, filmy, spektakle teatralne, w swojej przytłaczającej większości nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych czy słabowidzących. Nawet jeżeli przygotowywane są wystawy czy pokazy z audiodeskrypcją - mają charakter wydarzeń incydentalnych, jednostkowych. W ocenie realizatorów projektu „Drzwi do kultury” osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny mieć stały, ciągły dostęp do dóbr kultury. Projekt jest pierwszym w Polsce krokiem, zmierzającym do trwałego, systemowego rozwiązania tego problemu. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tę inicjatywę. Zwłaszcza, że we wspomnianej wyżej ankiecie wszyscy bez wyjątku uczestnicy – pracownicy podlaskich placówek kultury - wyrazili potrzebę dalszych szkoleń w zakresie audiodeskrypcji.

 

 

Tomasz Strzymiński – prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja,
Barbara Szymańska – wiceprezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja,
Aneta Szymańska - członek Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja,
Katarzyna Dziedzik – członek Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja, wiceprezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo, koordynator projektu
dr Maciej Perkowski – prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo.

 

* W badaniu ankietowym oprócz 14 pracowników placówek kultury wziął udział także obecny na warsztatach wolontariusz Fundacji Audiodeskrypcja.

 

 

Logo Fundacji AudiodeskrypcjaLogo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Logo Fundacji Prawo i Partnerstwo

 

 

 

 

Zobacz także:
Projekt "Drzwi do kultury..."

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.