Projekt „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych"

Fundacja Audiodeskrypcja rozpoczęła realizację projektu: „Drzwi do kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych."

Projekt obejmie cykl szkoleń dotyczących udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym za pomocą audiodeskrypcji (techniki polegającej na słownym opisie wizualnej warstwy dzieła).

   

Do udziału w szkoleniach zaproszeni zostaną przedstawiciele publicznych instytucji kulturalnych z terenu województwa podlaskiego, którzy uczestniczą w planowaniu i realizowaniu strategii udostępniania dóbr kultury w tych placówkach. Szkolenie ma rozbudzić w nich świadomość, że osoby niewidome i słabowidzące są pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego, a audiodeskrypcja jest techniką, która pozwala na odbiór dzieł plastycznych, teatralnych  i muzycznych utworów scenicznych  czy filmów osobom z niepełnosprawnością wzroku.  Szkolenie ma pomóc w zmotywowaniu placówek kulturalnych (muzeów, galerii, teatrów, oper itp.) do stopniowego wprowadzania do swojej oferty audiodeskrypcji prezentowanych w nich eksponatów czy przedstawień. Pracownikom tych instytucji ma natomiast dostarczyć niezbędnej, podstawowej wiedzy w tym zakresie (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej).Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z informacjami na temat rodzajów niepełnosprawności wzroku, specyfiki możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących. Dowiedzą się też na czym polega tworzenie audiodeskrypcji dzieł plastycznych, scenicznych, filmowych, jakie obowiązują przy tym zasady,  jakie są możliwości zastosowania technik multisensorycznych w udostępnianiu dóbr kultury osobom niewidomym i słabowidzącym. Uczestnicy szkolenia pozyskają też informacje na temat dostępnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają stosowanie audiodeskrypcji w galerii, muzeum, teatrze czy operze.

W czasie szkolenia analizowane będą także przykłady  i formy stosowania audiodeskrypcji w placówkach kulturalnych na świecie.Szacuje się, iż w  nowoczesnych społeczeństwach problemy ze wzrokiem ma minimum 20% populacji. Według danych Europejskiego Związku Niewidomych [ang. European Blind Union] liczba ta może przekraczać nawet 30% przeciętnego europejskiego społeczeństwa. Większość z tych osób, to osoby słabowidzące, które w mniejszym stopniu niż osoby całkowicie niewidome, czyli z brakiem poczucia światła, odczuwają faktyczne problemy związane z ubytkiem wzroku, chociażby w takich sytuacjach jak orientacja w przestrzeni, czytanie informacji w czarnodruku, uczestnictwo i korzystanie z wydarzeń o charakterze widowiskowym. Ze względu na starzenie się społeczeństwa przewiduje się, iż do 2020 liczba osób po 85 roku życia wzrośnie dwukrotnie, przez co również problematyka wad wzroku będzie obejmować coraz większą ilość osób.W Polsce niestety nie ma do tej pory urzędowych statystyk, które ukazywałyby rzeczywistą ilość osób niewidomych i słabowidzących. Najczęściej powołuje się na dane statystyczne stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych, które obejmują jedynie część osób z problemami widzenia w Polsce, gdyż wskazują wyłącznie liczbowe dane na temat członków tej organizacji. Dodatkowo z danych tych nie wynika jednoznacznie ile jest osób całkowicie niewidomych, czyli osób bez poczucia światła. za osoby niewidome PZN uznaje bowiem zarówno osoby legitymujące się znacznym, ale także umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok.W województwie podlaskim według danych PZN liczba osób z problemami widzenia wynosi około 2 tysiące. Przypuszczać zatem można, iż conajmniej takiej liczbie osób z niepełnosprawnością wzroku, wdrożenie audiodeskrypcji w podlaskich placówkach kulturalnych dałoby dostęp do dóbr kultury wizualnej.Ta potrzeba osób z niepełnosprawnością wzroku jest obecnie w Polsce zupełnie marginalizowana, żeby nie powiedzieć: ignorowana. Przedsięwzięcia kulturalne, takie jak wystawy, filmy, spektakle teatralne, w swojej przytłaczającej większości nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych  czy słabowidzących.  Techniką, która umożliwia odbiór sztuk wizualnych osobom z problemami widzenia jest audiodeskrypcja – słowny opis (pozbawiony elementów interpretacji czy subiektywnego komentarza) tego co widać na obrazie, ekranie czy scenie. Niestety technika ta jest w Polsce bardzo mało znana i jedynie sporadycznie wykorzystywana przez placówki kultury. W rezultacie nawet jeżeli przygotowywane są wystawy czy pokazy z audiodeskrypcją  - przedsięwzięcia te mają formę wydarzeń incydentalnych, specjalnych, jednostkowych.Tymczasem osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny mieć stały, ciągły dostęp do dóbr kultury. Projekt „Drzwi do kultury” będzie pierwszym w Polsce i województwie podlaskim krokiem, zmierzającym do trwałego, systemowego rozwiązania tego problemu. Szkolenia potrwają w sumie 8 dni. Rozpoczną się 24 września, zakończą 6 listopada. Weźmie w nich udział 14 osób.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Fundacja Audiodeskrypcja realizuje go w partnerstwie z Fundacją Prawo i Partnerstwo.

 

 
Logo Fundacji Audiodeskrypcja
Logo Funduszu Inicjatyw ObywatelskichLogo Fundacji Prawo i Partnerstwo

 

Zobacz także:
Media o projekcie "Drzwi do kultury..."Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.