Dobiegła końca realizacja projektu "Teatr bez barier"

Projekt realizował Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją Audiodeskrypcja. Został on dofinansowany ze środków Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange.

Celem głównym projektu było wyeliminowanie barier, które utrudniają dzieciom niewidomym i słabowidzącym dostęp do placówek edukacyjno-kulturalnych oferujących zajęcia teatralne. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się przede wszystkim do podniesienia zakresu wiedzy w dziedzinie pracy scenicznej z dzieckiem niewidomym lub słabowidzącym. Dzieci z niepełnosprawnością wzroku uzyskały szansę uczestnictwa w dostępnych - przyjaznych im zajęciach teatralnych, w których brały udział wraz z dziećmi widzącymi.

W ramach projektu zorganizowane zostało 3-dniowe szkolenie, które obejmowało:

  • Wykład o audiodeskrypcji prowadzony przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja
  • Spektakl z audiodeskrypcją pt. ”Odkrywanie świata” w wykonaniu dziecięcej grupy teatralnej MiniAmulet w reżyserii Małgorzaty Sienkiewicz
  • Warsztat „Teatr cieni” prowadzony przez Krzysztofa Zemło
  • Warsztat „Istnienie w dłoni” prowadzony przez Adama Walnego
  • Warsztat „Radość ruchu” prowadzony przez Dorotę Baranowską
  • Warsztat „Tkanina i dłoń” prowadzony przez Marię Jolantę Żynel
  • Warsztat „Gest, mimika, głos, oddech” prowadzony przez Ewę Jakubaszek
  • Warsztat „Ożywianie lalki” prowadzony przez Tomasza Bogdana Rynkowskiego

W szkoleniu wzięło udział 20 osób - przedstawicieli 13 instytucji kulturalnych z terenu powiatu białostockiego, 20 dzieci/ w tym 15 słabowidzących oraz 3 obserwatorów.

Pracownicy kultury poprzez wykład, spektakl oraz warsztaty zapoznali się z tematem praktycznego wykorzystania audiodeskrypcji. To do nich będzie teraz należało zmotywowanie swoich placówek do wprowadzania audiodeskrypcji dzieł scenicznych przez co zwiększy się ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Ogromnie ważnym osiągniętym rezultatem było zintegrowanie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z dziećmi i młodzieżą widzącą. Poprzez wspólne działania teatralne i warsztatowe (praca głosem, animacja lalką lub przedmiotem, tworzenie maski teatralnej lub lalki) dzieci niewidome nie tylko zapoznały się z tajnikami pracy teatralnej ale nawiązały wiele znajomości i przyjaźni z rówieśnikami widzącymi. Wspólne odkrywanie teatru pozwoliło otworzyć się na drugą osobę i jej problemy. Młodzież widząca zaczęła przekraczać granicę lęku, który do tej pory towarzyszył spotkaniom z osobą niewidomą a młodzież niewidoma nabrała większego zaufania do pracy w grupie integracyjnej.

Ponadto kontakty nawiązane pomiędzy pracownikami kultury i osobami prowadzącymi warsztaty zaowocują dalszymi szkoleniami w placówkach beneficjentów.

W ramach projektu wykorzystaliśmy zestaw do tłumaczeń symultanicznych, nieodpłatnie udostępniony przez WSAP, jako narzędzie dla audiodeskryptora. Audiodeskrypcja do przedstawienia „Odkrywanie świata” dała możliwość osobom niewidomym i słabowidzącym na obejrzenie spektaklu teatralnego, a osoby widzące poczuły na własnej skórze sens tworzenia audiodeskrypcji.

W ramach innowacyjnych metod dydaktycznych, wykorzystaliśmy teatr cieni jako formę działania, dzięki temu nauczyliśmy się tworzyć audiodeskrypcję w spektaklach operujących cieniem, gestem i ruchem jako formą przekazu.

Włączyliśmy rodziców do realizacji przedstawienia razem z dziećmi. Ich wspólna praca była nowym odkrywaniem świata, co zawarliśmy w tytule przedstawienia.

Dzięki wyjątkowym walorom spektakl „Odkrywanie świata” był pokazywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku podczas Tygodnia Bibliotek, zakwalifikował się na IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „WIGRASZEK 2010" w Suwałkach, był imprezą towarzyszącą podczas Kulturalnej Akademii Bobasa organizowanej przez WOAK.

Treść, grafikę oraz zdjęcia zawarte na stronie projektu udostępniliśmy dla osób niewidomych. Dzięki współpracy z Fundacją Audiodeskrypcja uświadomiliśmy sobie jak ważnym źródłem wiedzy dla osoby niewidomej jest internet a źle zrobiona strona to ogromna bariera w dotarciu do informacji.

Po zakończeniu projektu udostępniliśmy na stronie wnioskodawcy a także na platformie Programu Akademia Orange materiały filmowe, zdjęcia oraz prezentację multimedialną i scenariusze warsztatów teatralnych.

Małgorzata Sienkiewicz - instruktor ds. teatru Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, koordynator projektu

Grzegorz Jaroniewski - instruktor ds. aplikacji Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

Tomasz Strzymiński - prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja

Barbara Szymańska - wiceprezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja

 

 

Logo Fundacji Orange
Logo Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Logo Fundacji Audiodeskrypcja

 

Zobacz także:

Media o projekcie "Teatr bez barier"

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.