Konsultacja ws. projektu Ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z 2010r.

2.

W Roz. 1, art. 2, istniejący zapis w pkt. 9

9) użytkownik - osoba, która posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego.

Proponujemy zastąpić zapisem w brzmieniu:

9) użytkownik - osoba, która posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego wraz z możliwością bezpośredniego uruchomienia usług dostępu.

Dodatkowo,

w art. 2, w pkt 9, kropkę na końcu proponujemy zastąpić średnikiem i dodać pkt 10 w brzmieniu:

10) Usługi dostępu - to usługi umożliwiające użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu dostęp do fabuły programu telewizyjnego. Są to między innymi audiodeskrypcja, audiotekst, napisy dla niesłyszących oraz prosta w obsłudze głosowa nawigacja;

Uzasadnienie

Użyta w propozycjach zapisów nowa nomenklatura usług dostępu wymaga określenia ich znaczenia.

Ponad to,

W Art. 2, proponujemy dodać pkt. 11, pkt. 12 oraz pkt. 13 w brzmieniu:

11) audiodeskrypcja – usługa oznacza werbalne, obiektywne opisywanie treści wizualnych pojawiających się na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczana w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią.";

12) Audiotekst – usługa oznacza werbalne odczytywanie tekstów, napisów wyświetlanych na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczana w audycji lub rozpowszechniana równocześnie z nią.

13) Napisy dla niesłyszących – usługa oznacza wyświetlanie treści dialogów, dźwiękowych elementów programu jako tekstu na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością słuchu, umieszczana w audycji lub rozpowszechniana równocześnie z nią..

Umieszczenie definicji wymienionych w pkt. 11, 12 oraz 13 usług dostępu pozwoli uniknąć niejasności co do ich definiowania w odniesieniu do świadczenia dostępnych usług audiowizualnych oraz zapewni ich prawidłowe zastosowanie.

3.

W Roz. 1, art. 4, w ust. 1, istniejący zapis w pkt. 1

  1. multipleks, w którym programy telewizyjne będą rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną;

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

1)    multipleks, w którym programy telewizyjne będą rozpowszechniane wraz z usługami dostępu w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną;

Dodatkowo:

W Art. 4, ust. 2, istniejący zapis w pkt. 5

5) sposób zagospodarowania pojemności w multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4, z uwzględnieniem w szczególności możliwości nadawania przez nadawców, o których mowa w art. 3, cyfrowego sygnału telewizyjnego o rozdzielczości HDTV.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu brzmienie:

5) sposób zagospodarowania pojemności w multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4, z uwzględnieniem w szczególności możliwości nadawania przez nadawców, o których mowa w art. 3, cyfrowego sygnału telewizyjnego o rozdzielczości HDTV wraz z usługami dostępu.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.