Propozycja zapisów z dn. 04.06.2009 r. ws. Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

Propozycja zapisów  w ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych przekazana dnia 04 czerwca 2009 r. Przewodniczącemu Senackiej Komisji Kultury i Środków przekazu Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu.

1) Art. 11, ust. 3, dodać pkt. 4a w brzmieniu:

„4a) minimalny udział w programie telewizyjnym audycji z ułatwieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością  narządu wzroku lub słuchu:

a) z tłumaczeniem na język migowy,

b) z napisami,

c) z audiodeskrypcją;”

 

W art. 11. dodać ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Licencja programowa na audycję może określać zakres ułatwień, o których mowa w ust. 3 pkt 4a.”

 

Propozycja zmian części  zapisu w rozdziale 2, art. 3, pkt. 12

Istniejący zapis:
„12) likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z upośledzeniem wzroku lub słuchu
Zastąpić:
„ 12) likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu”;

 

Definicja audiodeskrypcji

W art. 2 dodać pkt 14 w brzmieniu:
„14) audiodeskrypcja – oznacza przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, werbalny opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji telewizyjnej, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z nią.”

 

 

Uzasadnienie

Dyrektywa 2007/65/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 roku zwana dyrektywą „o audiowizualnych usługach medialnych” zarówno w preambule (motyw 64 i 67) ,  jak i w części normatywnej (art. 3c) zachęca państwa członkowskie Unii Europejskiej aby dostawcy usług medialnych podlegający ich jurysdykcji zapewniali dostępność swych usług dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu.  Dyrektywa wymienia także   środki pozwalające osiągnąć taką dostępność, a więc: tłumaczenie na  język migowy, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcję oraz prostą w obsłudze nawigację. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek implementacji dyrektywy do prawa krajowego do 19 grudnia 2009 roku.

Szacuje się, że w skali Polski osób mających poważne problemy z widzeniem i słyszeniem utrudniającym odczytywanie informacji, oglądanie telewizji, słuchanie radia i innych przekazów dźwiękowych i wizualnych jest ponad 200.000 (słownie dwieście tysięcy).  Niepełnosprawność wzroku i słuchu stanowi bardzo często barierę nie do pokonania w dostępie do mediów i szeroko pojętych dóbr kultury. Trzeba pamiętać, że ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, problemy te mogą  dotknąć  każdego obywatela.

Rozwiązania dotyczące  stosowania różnego rodzaju ułatwień dostępu do mediów elektronicznych (napisy, tłumaczenie na język migowy czy audiodeskrypcja) dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu  występują w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Belgii, Republice Czeskiej,  Bośni i Hercegowinie. W niektórych przypadkach wymogi stosowania takich udogodnień obejmują zarówno nadawców publicznych, jak  i koncesjonowanych nadawców prywatnych.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.