Konsultacja ws. implementacji dyrektywy 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych

Na str. 24 pkt 2. zapis:

„2. Krajowa Rada, w drodze rozporządzenia, po konsultacji z nadawcami może określić sposób zapewniania dostępności programów dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, dążąc do zachęcania do tego nadawców, uwzględniając możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, charakter programów, sposób ich dostarczania, ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej i oddziaływanie na interesy odbiorców, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców.”

Proponujemy zastąpić:

„2. Krajowa Rada, w drodze rozporządzenia, po konsultacji z nadawcami określi minimalny udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, dążąc do zachęcania do tego nadawców, uwzględniając różnorodną ofertę programową w różnym czasie antenowym, możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, sposób ich dostarczania, ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej i oddziaływanie na interesy odbiorców, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców.”

Uzasadnienie

Określenie minimalnego udziału w programie telewizyjnym audycji z ułatwieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu jest niezbędne w celu ustalenia wymaganego minimalnego pułapu dostępności, który mają zapewnić nadawcy. Taki zapis zapewni także osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, iż programy telewizyjne będą rzeczywiście dostosowywane do ich możliwości percepcyjnych. Do tej pory osoby te pozostawały wykluczone z dostępu do audycji oferowanych przez nadawców telewizyjnych. Słuszność tego zapisu potwierdzają także doświadczenia z innych Państw Członkowskich, które ustalając procentowy udział w programie telewizyjnym audycji z napisami, audiodeskrypcją i językiem migowym zachęciły swych nadawców do ich wdrażania, a osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu zapewniły dostęp do usług audiowizualnych. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż ustalenie procentowych progów pozwoliło nie tylko na rozpoczęcie wdrażania proponowanych środków dostępności, ale zachęciło także nadawców do podnoszenia dostępności oferowanych audycji telewizyjnych.

Przy określaniu minimalnego udziału w programie telewizyjnym audycji z ułatwieniami odbioru powinna być także uwzględniana różnorodna oferta programowa, emitowana w różnym czasie antenowym, tak by dostęp do audycji emitowanych w godzinach najwyższej oglądalności miały również osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Określając charakter audycji z audiodeskrypcją, napisami oraz językiem migowym, nie powinny być brane pod uwagę reklamy. Dodatkowo w audycjach mających charakter informacyjny, w których dominuje przekaz słowny, nie powinna być stosowana audiodeskrypcja.

Zapisy odpowiednio regulujące stosowanie środków ułatwiających odbiór oferty programowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, sprawią iż w przejrzysty sposób określona zostanie dostępność usług audiowizualnych.

Środki umożliwiające odbiór usług audiowizualnych od dawna powszechnie stosowane są w wielu krajach, które zadbały o stosowne regulacje prawne. W Kanadzie dla przykładu decyzją Radio Television and Telecommunications Commission (odpowiednik KRRiT) od 2001 roku każda stacja telewizyjna, która stara się o odnowienie koncesji musi zobowiązać się do wprowadzenia m.in. audiodeskrypcji.

Zasady stosowania audiodeskrypcji, napisów i języka migowego  przez instytucje związane z szeroko pojętą kulturą są uregulowane prawnie także w Wielkiej Brytanii - Communications Act 2003

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030021_en_28#pt3-ch4-pb11

http://www.tinyurl.pl?GRz6fzS5

Z raportu OFCOM (odpowiednik KRRiT) wynika, że wszystkie kanały publicznej stacji BBC przekroczyły już obowiązkowy dla nich, procentowy udział audycji z audiodeskrypcją (np. w BBC Three  stanowią one już blisko 27% programu). Obowiązek emitowania audycji z audiodeskrypcją spoczywa też na kilkudziesięciu kanałach stacji prywatnych i wiele z nich zastosowało tę technikę w zakresie nawet szerszym, niż wymagany (np. w prywatnej stacji Sky Movies HD2 audiodeskrypcja towarzyszy ponad 30% programów!). W przypadku audycji z napisami dla niesłyszących wskaźniki są jeszcze wyższe - w BBC Three udział takich programów w ofercie kanału przekroczył 98%.

Wierzymy, że Polska szybko dołączy do grupy państw, w których niepełnosprawność nie jest barierą w dostępie do dóbr kultury audiowizualnej, zwłaszcza tych finansowanych ze środków publicznych.

Określając zakres udostępnianych audycji służących rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu będą mogły wreszcie stać się równoprawnymi odbiorcami oferowanych audycji telewizyjnych. Umożliwi to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością sensoryczną poprzez stworzenie możliwości zapoznawania się z najlepszymi przykładami różnego rodzaju twórczości i działalności kulturowej.

Szacuje się, że w skali Polski osób mających poważne problemy z widzeniem i słyszeniem utrudniającym odczytywanie informacji, oglądanie telewizji, słuchanie radia i innych przekazów dźwiękowych i wizualnych jest ponad 200.000 (słownie dwieście tysięcy).  Niepełnosprawność wzroku i słuchu stanowi bardzo często barierę nie do pokonania w dostępie do mediów i szeroko pojętych dóbr kultury. Trzeba pamiętać, że ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, problemy te mogą  dotknąć  każdego obywatela.

Rozwiązania dotyczące  stosowania różnego rodzaju ułatwień dostępu do mediów elektronicznych (napisy, język migowy dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz audiodeskrypcja dla osób z niepełnosprawnością wzroku) występują w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Belgii, Republice Czeskiej, Bośni i Hercegowinie. W niektórych przypadkach wymogi stosowania takich udogodnień obejmują zarówno nadawców publicznych, jak  i koncesjonowanych nadawców prywatnych.

Żywimy nadzieję, iż przedstawione przez Fundację Audiodeskrypcja propozycje zapisów do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji spotkają się z Państwa przychylnością i poparciem.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Audiodeskrypcja

Tomasz Strzymiński

Barbara Szymańska

Katarzyna Dziedzik

Aneta Szymańska

Fundacja Audiodeskrypcja
ul. Gaskiewicza 15
15-128 Białystok
www.audiodeskrypcja.org.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer konta: 46 1370 1037 0000 1701 5129 6600
NIP: 9661985500
REGON: 200259482
KRS: 0000325337
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.