Konsultacja ws. implementacji dyrektywy 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych

Białystok, 24.08.2009 r.

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi w zakresie implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2007/65/WE) z dnia 11 grudnia 2007 r. pragniemy zgłosić propozycję, by w nowelizowanej Ustawie o radiofonii I telewizji znalazły się przepisy regulujące w przejrzysty sposób dostępność usług audiowizualnych dla osób niewidomych i niesłyszących, określając warunki stosowania audiodeskrypcji, napisów, języka migowego, a także procent ich udziału w programie telewizyjnym. Proponowane przez Fundację Audiodeskrypcja zmiany legislacyjne mogą przyczynić się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnością odpowiedniego dostępu do usług audiowizualnych. Dostęp do audiowizualnych usług medialnych nie jest luksusem, lecz jest prawem wszystkich obywateli, w tym również z niepełnosprawnością.

Na str. 24 zapis:

„Ponadto proponuje się wprowadzenie do ustawy terminu audiodeskrypcja (jako pkt 28 w art. 4) który oznaczałby werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji telewizyjnej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią.”

Pragniemy wyrazić poparcie dla zaproponowanej definicji terminu audiodeskrypcja. Umieszczenie definicji tego terminu w ustawie pozwoli uniknąć niejasności co do definiowania techniki audiodeskrypcji w odniesieniu do usług audiowizualnych oraz zapewni jej prawidłowe zastosowanie.

Proponujemy także, aby w nowelizowanej Ustawie o Radiofonii i Telewizji znalazł się zapis, który umożliwi osobom z problemami widzenia odbiór napisów zamieszczanych na dole ekranu.

Audiotekst [ang. Audio subtitling] - werbalne, dźwiękowe odczytywanie napisów pod filmem, napisów pojawiających się na dole ekranu w trakcie trwania audycji.

Uzasadnienie

Obecna sytuacja ukazuje, iż świadomość na temat udostępniania napisów osobom z problemami widzenia jest znikoma. Osoby prowadzące audycje często podają jedynie informację, iż np. dane kontaktowe znajdują się na dole ekranu, odcinając tym samym dostęp do tych danych osobom, które nie są w stanie ich odczytać. Podobnie jest z filmami obcojęzycznymi, w których napisy pod filmem nie są odczytywane przez lektora.

Wprowadzenie lektora do odczytywania napisów pojawiających się na dole ekranu podczas trwania audycji oraz lektora odczytującego napisy pod filmem pozwoli osobom z problemami widzenia usłyszeć treść napisów, które dotąd pozostawały poza ich zasięgiem.

O audiotekście {audio subtitling} więcej w dokumencie „The future of access to television for blind and partially sighted people in Europe”:

www.euroblind.org/fichiersGB/access-TV.html

http://www.tinyurl.pl?lSVdcI7A

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.