Pierwsze polskie standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych

We wrześniu 2010 roku dobiegły końca prace, mające na celu opracowanie pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych.
Standardy są zbiorem kompleksowo usystematyzowanych reguł i zasad oraz norm postępowania audiodeskryptorów tworzących opisy do produkcji audiowizualnych.

 

Zostały zebrane i usystematyzowane przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego, pionierów Audiodeskrypcji w Polsce oraz założycieli Fundacji Audiodeskrypcja, która jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce rozpoczęła działania na rzecz udostępniania kultury i sztuki wizualnej osobom niewidomym i słabowidzącym za pomocą audiodeskrypcji.


Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się rozwój rynku audiodeskrypcji w Polsce. Wiąże się on między innymi z dostosowywaniem do norm audiodeskrypcji obowiązujących w innych krajach oraz różnymi sposobami ich interpretacji i adaptacji. Skutkiem tego w treści audiodeskrypcji zauważyć można chociażby łamanie najbardziej podstawowego wymogu, którym jest opisywanie tego, co można zaobserwować na obrazie. Zamiast opisu wizualnej warstwy obrazu, w treści audiodeskrypcji odnajdujemy osobiste odczucia, domysły i skojarzenia, jakie dany obraz, a także dźwięk z nim związany wywołał u osoby tworzącej audiodeskrypcję. Fundacja Audiodeskrypcja mając powyższe na uwadze uznała za niezbędne wdrożenie do praktyki standardów tworzenia audiodeskrypcji wraz z kodeksem postępowania audiodeskryptorów.


Praca nad Standardami miała charakter wielostopniowy. Powstały one na bazie opracowań cząstkowych oraz bogatych doświadczeń założycieli Fundacji Audiodeskrypcja w zakresie tworzenia, wdrażania audiodeskrypcji i szkoleń prowadzonych w tym zakresie.  Inspirację uregulowań stanowiły standardy obowiązujące między innymi w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Uzyskano także szereg ważnych opinii i uwag zarówno od osób niewidomych i słabowidzących, jak i od osób działających na rzecz upowszechniania audiodeskrypcji w Polsce. Autorzy zapoznali się z całością nadesłanych im opinii, uwag oraz wniosków i wiele z nich wykorzystali w przygotowaniu ostatecznej wersji standardów.


Standardy mają na celu:

  • ujednolicenie praktyki zawodowej osób tworzących audiodeskrypcję,
  • harmonizowanie norm tworzenia audiodeskrypcji i zasad ich wdrażania przez audiodeskryptorów polskich z tymi, które obowiązują powszechnie w innych krajach,
  • promowanie jednolitych, obowiązujących w środowisku osób tworzących audiodeskrypcję, reguł postępowania, wpływających na ukształtowanie ich odpowiedzialności zawodowej,
  • kształtowanie wymagań i oczekiwań odbiorców audiodeskrypcji pod adresem osób ją tworzących oraz, z drugiej strony, tworzenie podstaw do oddziaływania audiodeskryptorów na treść audiodeskrypcji,
  • zabezpieczenie interesów odbiorców audiodeskrypcji poprzez sformułowanie wymogów, jakim powinna odpowiadać prawidłowo stworzona audiodeskrypcja,
  • umożliwienie dokonania oceny działalności konkretnego deskryptora, audiodeskryptora i lektora przy zastosowaniu zobiektywizowanych kryteriów, jakimi są te standardy.


Standardy wkrótce zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej Fundacji Audiodeskrypcja.

 

Zobacz także:

Media o standardach audiodeskrypcji

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.